Καρδιολογικό Τμήμα

Υπηρεσίες που προσφέρει το Καρδιλογικό μας τμήμα

 • Ρύθμιση παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου (αρτηριακής υπέρτασης – δυσλιπιδαιμίας)
 • Παρακολούθηση ασθενών μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου, αγγειοπλαστική στεφανιαίων αγγείων ή by-pass.
 • Παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια
 • Παρακολούθηση ασθενών με καρδιακές αρρυθμίες – μυοκαρδιοπάθειες
 • Έγχρωμο υπερηχογράφημα καρδιάς (triplex) με τελευταίας τεχνολογίας και υψηλών δυνατοτήτων υπέρηχο.
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών
 • 24ωρη (ή και πολυήμερη) ηλεκτροκαρδιογραφική καταγραφή (Holter ρυθμού)
 • 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης (Holter πίεσης)
 • Δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα (τεστ κοπώσεως)
 • Προαθλητικός έλεγχος
 • Προεγχειρητικός έλεγχος
 • Πλήρης καρδιολογική κατ’οίκον εξέταση με φορητό ηλεκτροκαρδιογράφο και υπέρηχο καρδιάς.
 • Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενών (λεπτομερής καταγραφή ατομικού και οικογενειακού ιστορικού, καταγραφή επισκέψεων / αποτελεσμάτων εργαστηριακών και απεικονιστικών εξετάσεων / φαρμακευτικής αγωγής)
 • Ιατρείο Υπέρτασης σε συνεργασία με το παθολογικό τμήμα [διάγνωση –θεραπεία υπέρτασης, διερεύνηση δευτεροπαθούς υπέρτασης, δυνατότητα 24ωρης περιπατητικής καταγραφής αρτηριακής πίεσης με τη χρήση τριών Holter πιέσεως (Microlife Watch BP, PhysioQuant ABPM) ].

 

 

 

 

 

Η Ι.Φ.Ι. διαθέτει παθολογικό και καρδιολογικό τμήμα, δηλαδή ειδικότητες «πρώτης γραμμής», καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.