Πιστοποιητικά, Γνωματεύσεις και Βεβαιώσεις

Έκδοση ιατρικών πιστοποιητικών, γνωματεύσεων και βεβαιώσεων για οποιαδήποτε χρήση

 • Παθολογική εξέταση για λήψη /ανανέωση άδειας οδήγησης
 • Ιατρικό πιστοποιητικό κυνηγίου.
 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου.
 • Ιατρικές γνωματεύσεις για γυμναστήρια, κολυμβητήρια, κατασκηνώσεις κ.α.
 • Ιατρικές γνωματεύσεις – βεβαιώσεις για χρήση στα ασφαλιστικά ταμεία.
 • Ιατρικές γνωματεύσεις για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές.
 • Ιατρικές γνωματεύσεις για χρήση στις επιτροπές των κέντρων πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ).
 • Ιατρικές γνωματεύσεις για την έκδοση άδειας χειριστών μηχανημάτων έργου.
 • Έκδοση πιστοποιητικού υγείας εργαζομένων σε καταστήματα, εργαστήρια ή επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Ιατρικές βεβαιώσεις για συνταγογράφηση φαρμάκων σε χρόνια νοσήματα.
 • Πιστοποιητικά υγείας για μαθητές, αθλητές κ.α.
 • Ιατρικές γνωματεύσεις για συμμετοχή των μαθητών στη γυμναστική και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου.

Συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή

Η Ι.Φ.Ι. διαθέτει παθολογικό και καρδιολογικό τμήμα, δηλαδή ειδικότητες «πρώτης γραμμής», καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.